Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

Celem statutowym Fundacji są działania z zakresu:

 • działalności edukacyjno-szkoleniowej (szkolenia podyplomowego, kształcenia ustawicznego),
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  ( wyciąg ze Statutu )

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz edukacyjno-szkoleniowej w celu rozwoju nowatorskich i nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia chorób stawów i urazów sportowych.

Wsparcie finansowe pacjentów ortopedycznych oraz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu lub zaburzeniami neurologicznymi.

Finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

Organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów dla ortopedów, fizjoterapeutów i radiologów, średniego personelu medycznego, oraz trenerów i instruktorów sportowych.

Podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej i pokrewnej poprzez finansowanie w szczególności staży, kursów, szkoleń, sympozjum konferencji zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Promocja zdrowia oraz aktywizacja sportowa i ruchowa społeczeństwa w celu profilaktyki chorób zwyrodnieniowych i cywilizacyjnych, budowanie ośrodków rekreacyjno-sportowo-szkoleniowych oraz adaptowanie na powyższe cele istniejących obiektów.

team_2

Piotr Kotajny

team_1

Bogusław Sadlik

 • Rafał Piękoś
 • Jarosław Piecuch
 • Adrian Błasiak

PROSIMY
O WSPARCIE

Dlaczego warto nas wspierać?
Chcemy aby dobrze wykształcona i doświadczona kadra medyczna mogła pomagać rozwijać się nowym pokoleniom medyków (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów), oraz skutecznie i prawidłowo leczyć polskich pacjentów. Jesteśmy przekonani że wsparcie naszej instytucji w skuteczny sposób się do tego przyczyni.

Prosimy o wsparcie działań Fundacji Bio Ortho Sport poprzez wpłatę darowizny na konto:

10 8131 0005 0018 0409 2000 0010
( Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce )

tytułem: darowizna na cele statutowe

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Sztuka Gipsowania cz. 2 / Wrocław  / 25 lipca 2020

ARCHIWALNE WYDARZENIA

Kurs dla młodych ortopedów „Sztuka Gipsowania”

BIURO FUNDACJI:

ADRES

go on clinic
ul. Strzegomska 138
54-429 Wrocław

TELEFON

+48 888 025 250

SIEDZIBA FUNDACJI:

FUNDACJA BIO ORTHO SPORT
ul. Dworcowa 4/6, 43-200 Pszczyna
KRS 0000656599  |  NIP 5472170806  |  REGON 366205388

Numer konta bankowego:
10 8131 0005 0018 0409 2000 0010
(BS w Węgierskiej Górce)